SŁOWNICTWO

1. General vocabulary

 • a regular job – stała praca
 • commuter – dojeżdżający do pracy
 • to commute – dojeżdżać do pracy
 • employee – pracownik
 • employer – pracodawca
 • He took a job as a waiter. – Zaczął pracę jako kelner.
 • occupation – zawód
 • profession – zawód
 • to earn one’s living – zarabiać na życie
 • to be on the clock – pracować na godziny
 • to run a firm – prowadzić firmę
 • trade – handlować
 • What do you do for a living? – Czym się zajmujesz?
 • worker – pracownik
 • trade on – wykorzystać/wykorzystywać;
 • trade sth for sth – wymienić coś na coś;
 • trade with sb – handlować z kimś, wymieniać z kimś towary;
 • trade sth in – wymienić coś za dopłatą, oddać coś w rozliczeniu;
 • trade in sth – handlować czymś;
 • trade off – dokonać wymiany (czegoś na coś), zamienić;
 • trade school – szkoła zawodowa;
 • the building trade – branża budowlana;
 • trade surplus -  dodatni bilans płatniczy, nadwyżka eksportowa;
 • trade deficit – deficyt handlowy;
 • overseas trade – handel zagraniczny;
 • mail-order trade – handel wysyłkowy;
 • trades unionist – związkowiec, działacz związkowy, działaczka związkowa;
 • illicit trade – handel pokątny;
 • passing trade – przypadkowi klienci;
 • trade union – związek zawodowy;
 • trade effluent – ścieki przemysłowe;
 • trade discount – rabat towarowy; rabat hurtowy;
 • insider trade – obrót akcjami z wykorzystaniem informacji poufnych;
 • by trade – z zawodu;
 • wholesale trade – handel hurtowy;
 • jack of all trades – majster do wszystkiego; złota rączka; majsterklepka;
 • home trade – handel wewnętrzny;
 • trade secret – tajemnica handlowa; tajemnica zawodowa; sekret;
 • downtime – okres przestoju
 • to be screwed – być po uszy w tarapatach „I am so screwed!”
 • make amends – poprawiać, korygować (zachowanie, umowę)
 • take your time – nie spiesz się

 

2. Application

 • application – zgłoszenie, podanie, prośba
 • application form – formularz zgłoszeniowy
 • apprentice, trainee – praktykant
 • apprenticeship – praktyki zawodowe, staż
 • CV (curriculum vitae)
 • cover letter – list motywacyjny
 • job interview – rozmowa o pracę
 • skilled worker – wykwalifikowany pracownik
 • unskilled worker – niewykwalifikowany robotnik
 • to apply for a job – ubiegać się o pracę
 • training – szkolenie
 • training course – szkolenie
 • vacancy – wakant, wolna posada
 • no vacancies – brak wolnych miejsc
 • to fill a vacancy – osadzić wakant

 

3. Unemployment

 • period of notice -
 • to be unemployed, to be out of work, to be on the dole
 • to fire somebody, to sack somebody
 • to give somebody notice, to dismiss somebody
 • to hand in one’s notice, to resign, to quit
 • unemployment
 • unemployment benefit, dole money

 

4. Working hours, Pay

 • a full-time job
 • a part-time job
 • continued payment of wages
 • flexitime
 • pay slip
 • salary
 • to get a rise, to get a raise
 • to work on shifts
 • to work overtime
 • wage cut
 • wage demand, claim wage
 • group wages
 • account – konto, rachunek
 • advance – zaliczka
 • to pay in advance – płacić z góry
 • bank balance – saldo na rachunku
 • bill – rachunek
 • branch – filia
 • brand – marka
 • contract – umowa
 • job contract – umowao pracę
 • contractor – wykonawca
 • currancy – waluta
 • customer service – obsłua klienta
 • data – dane, informacja
 • department – dział
 • delivery – dostawa